രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന

fuel

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കൂടുന്നത്. ഈ മാസം ഇത് പതിനാലാം തവണയാണ് ഇന്ധനവില കൂട്ടുന്നത്.

പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 24  പൈസയും ഡീസലിന് 31  പൈസയുമാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ വില 93.90  ആണ്.ഡീസലിന് 89.28.