രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ,ഡീസൽ വില വർധന തുടരുന്നു

fuel

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ,ഡീസൽ വില വർധന തുടരുന്നു. ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 24  പൈസയും പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 26  പൈസയും ഇന്ന് കൂട്ടി. ഇതോടെ കൊച്ചിയിൽ ഡീസൽ വില 90  കടന്നു. കൊച്ചിയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 94.59  രൂപയും ഡീസൽ വില 90.18  രൂപയുമാണ്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 91.74  രൂപയും പെട്രോളിന് 96.47 രൂപയുമാണ്. 29  ദിവസം കൊണ്ട് ഡീസലിന് 4.47  രൂപയും പെട്രോളിന് 3.73  രൂപയുമാണ് കൂടിയത്.