ബജറ്റിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് മുൻഗണന, തീരമേഖല സംരക്ഷിക്കും; ബജറ്റ് അവതരണം തുടരുന്നു

balagopal kn

തിരുവനന്തപുരം: ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാറിന്‍റെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ​ ആരോഗ്യ മേഖലക്ക് മുൻഗണന. 20,000 കോടിയുടെ രണ്ടാം കോവിഡ്​ പാക്കേജ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോവിഡ് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. 

മഹാമാരിയെ ചെറുത്തുതോൽപ്പിക്കുകയെന്നത്​ വികസനത്തിന്‍റെ മുൻ ഉപാധിയായി മാറി. മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗത്തിന്‍റെ ആഘാതം കുറക്കുകയും മൂന്നാം തരംഗം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം. അതിലൂടെ മാത്രമേ സമ്പദ്​ഘടന വീണ്ടെടുക്കാനാകൂ. എല്ലാത്തിനും മുൻപ്   ആരോഗ്യം എന്ന ഉറച്ച നിലപാട്​ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തീരസംരക്ഷണത്തിനും പ്രത്യക പരിഗണ ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. തീരമേഖലയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് 1500 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. കനലുകൾ സംരക്ഷിക്കും. കണ്ടൽക്കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കും. നദികൾ ആഴം കൂട്ടും. തടാകങ്ങളിലെയും കനലുകളിലെയും മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യും. 500 കോടി രൂപ ഇതിന് മാത്രം ചെലവ് വരും. ഇതിനായി 50 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചു.

കോവിഡ്​ സംസ്​ഥാനത്തിന്‍റെ പൊതുവരുമാനത്തെ ബാധിച്ചുവെന്ന്​ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജി.എസ്​.ടി വിഹിതം അനുവദിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസവും സംസ്​ഥാനത്തെ ബാധിച്ചു.

ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്‍റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡോ. തോമസ്​ ഐസക്​ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ്​ സമഗ്രമായിരുന്നുവെന്ന്​ ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ആ ബജറ്റിലെ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.