ബജറ്റ് ചർച്ചയക്ക് ഇന്ന് ധനമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ മറുപടി പറയും

minister

തിരുവനന്തപുരം: ബജറ്റ് ചർച്ചയക്ക് ഇന്ന് ധനമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ മറുപടി പറയും. ജൂൺ നാലിന് അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിന്മേൽ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട നിന്ന ചർച്ചയക്ക് ശേഷമാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. രണ്ടാം കോവിഡ് പാക്കേജിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പണം നീക്കിയ വച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ ആക്ഷേപത്തിന് ധനമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയേക്കും.

ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് പണമെത്തിക്കാനുള്ള 8900  കോടി രൂപയുടെ കാര്യത്തിലെ അവ്യക്തതകളും പ്രതികരണത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കും. കോവിഡ് വാക്‌സിൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൗജന്യമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ വാക്‌സിൻ ചാലെഞ്ചിലെ പണം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്ന് വ്യക്തത ഉണ്ടാകും

. ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ സഹായം വേണമെന്ന് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം പരിഗണിക്കും. വാക്‌സിൻ സൗജന്യമായി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വന്ന ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്.