കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടയിലും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയും രാജ്യം നേരിട്ടുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

modi

ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ്  മഹാമാരിക്കിടയിലും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയും രാജ്യം നേരിട്ടുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ദുരന്തങ്ങളിൽ ജീവഹാനി പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ  കീ ബാത്തിൽ പറഞ്ഞു.

രണ്ടു പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയവരെ മോദി  അഭിനന്ദിച്ചു. നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കോവിഡ്. വെല്ലുവിളി എത്ര വലുതെങ്കിലും അതിനെ നേരിടാൻ രാജ്യം സജ്ജമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യം കോവിഡിന്  എതിരെ  പൊരുതുമെന്നും  അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്സിജൻ എക്സ്പ്രസ് ഓടിച്ചവരും മറ്റു  കോവിഡ്  മുന്നണി പോരാളികളിൽ ചിലരെയും പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു.