മരുന്നുകൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി വീട്ടിലെത്തും;അതും വിലക്കുറവിൽ തന്നെ

google news
flipkart

 ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹെൽത്ത് പ്ലസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത്‌കെയർ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫ്ലിപ്കാർട്ട്  ഇപ്പോൾ ‘ഗുണമേന്മയുള്ള’ മരുന്നുകൾ ‘താങ്ങാനാവുന്ന’ വിലയിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. പുതിയ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ഹെൽത്ത് പ്ലസ് സേവനം ‘രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മരുന്നുകളിലേക്കും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കും സേവനങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശനം നൽകുന്നു’ എന്നാണ്  കമ്പനിയുടെ  അവകാശവാദം.

തുടക്കത്തിൽ, ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ‘ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടികൾ പരിശോധിച്ച് മരുന്നുകളുടെ കൃത്യമായ വിതരണത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ ശൃംഖലയുള്ള 500-ലധികം സ്വതന്ത്ര വിൽപ്പനക്കാർ’ ഉണ്ട്. കമ്പനി ‘വിവിധ ഗുണനിലവാര പരിശോധനകളും സ്ഥിരീകരണ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് യഥാർത്ഥ മരുന്നുകളും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സ്വതന്ത്ര വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താവിന്റെ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു’.

ഹെൽത്ത് പ്ലസിനൊപ്പം, ടാറ്റ 1 എംജി, ഫാർമസി, നെറ്റ്മെഡ്സ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് തയ്യാറാവുകയാണ്. ‘പരമ്പരാഗതമായി കുറഞ്ഞ സേവനം തുടരുന്ന’ വിദൂര ലൊക്കേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ 20,000 പിൻ കോഡുകളിലുടനീളം ഈ സേവനം ലഭ്യമാക്കും. മിതമായ നിരക്കിൽ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള Sastasundar.com ഹെൽത്ത് കെയർ ശൃംഖലയുമായി ഫ്ലിപ്കാർട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഹെൽത്ത്+ ഒരു പ്രത്യേക ആപ്പാണ്, പ്രധാന ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് ആപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആപ്പ് നിലവിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിലും ഐഒഎസിൽ എത്താൻ പോകുന്നതേയുള്ളു.ഇത് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. ഹെൽത്ത്+ ആപ്പ് കുറഞ്ഞ ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

 

Tags