വാട്സപ്പിൽ കിടിലൻ ഫീച്ചർ എത്തി അറിയാം

google news
whatsapp
 

ലോകമെങ്ങും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന ആപ്പാണ് ഷെയർചാറ്റ്.

ഇടയ്ക്കിടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് നടത്തിയും, ഫീച്ചറുകൾ കൊണ്ടുവന്നും ഞെട്ടിക്കാറുണ്ട് വാട്സപ്പ്. അത്തരമൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇനി മുതൽ വാട്സപ്പ് ​ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അഡ്മിൻ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ​ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനാകും.

Tags