ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോകളിലെ സൗജന്യം സേവനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

google news
ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോകളിലെ  സൗജന്യം   സേവനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

ഗൂഗിള്‍ ഫോട്ടോകളിലൂടെ പരിധിയില്ലാത്ത സൗജന്യ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ സ്‌റ്റോറേജും ഗൂഗിള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 2021 ജൂണ്‍ 1 ന് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും 15 ജിബി എന്ന സൗജന്യപരിധി നിലനിര്‍ത്തും.

ഗൂഗിള്‍ ഡ്രൈവിന്‍റെ സ്‌റ്റോറേജ് പ്രോഗ്രാമുകളിലെ അധിക മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ഇതും സംഭവിക്കുന്നത്. ഗൂഗിള്‍ വര്‍ക്ക്‌സ്‌പെയ്‌സ് ഡോക്യുമെന്റുകളും സ്‌പ്രെഡ്ഷീറ്റുകളും ഇങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നില്ല.

ഗൂഗിള്‍ അതിന്റെ സ്‌റ്റോറേജ് പോളിസി മാറ്റുന്നത് നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണെങ്കിലും, 15 ജിബി എന്ന പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അധിക സ്‌റ്റോറേജിനായി പണം നല്‍കാനോ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഫോട്ടോ സ്‌റ്റോറേജ് പരിഹാരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനോ അവര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ധാരാളം സമയം നല്‍കുന്നു.

2021 ജൂണ്‍ 1 ന് മുമ്പ് നിങ്ങള്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോകളും ഡോക്യുമെന്റുകളും 15 ജിബി ക്യാപ്പിനെതിരെ കണക്കാക്കില്ല. ഈ തീയതിക്ക് ശേഷം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫയലുകള്‍ക്കൊപ്പം ക്യാപ് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.

Tags