രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിനുമെടുത്ത സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി വാതിലുകള്‍ തുറക്കുവാനൊരുങ്ങിഅരുണാചല്‍ പ്രദേശ്

arunachal pradhesh

 അരുണാചല്‍ പ്രദേശ് സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി വാതിലുകള്‍ തുറക്കുന്നു. അംഗീകൃത കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ രണ്ട് ഡോസുകളോടെ പൂർണ്ണമായും വാക്സിനേഷൻ ചെയ്ത യാത്രക്കാരെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കും. കൊവിഡ് കാലത്ത് പ്രതിസന്ധിയിലായ വിനോദ സഞ്ചാരത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്. ഇതോടൊപ്പം നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് (ഐഎൽപി)/ നിയന്ത്രിത ഏരിയ പെർമിറ്റ്/ സംരക്ഷിത ഏരിയ പെർമിറ്റ് എന്നിവ നല്കുന്നത് ഉടന്‍ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിയന്ത്രിത/സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാഗാലാൻഡ്, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മിസോറാം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരിമിതമായ കാലയളവിൽ സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക യാത്രാ രേഖയാണ് ഐഎൽപി.

അതുപോലെ, വിദേശ സഞ്ചാരികൾക്ക് അരുണാചൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു സംരക്ഷിത ഏരിയ പെർമിറ്റ് (PAP) നേടേണ്ടതുണ്ട്. പെർമിറ്റുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനാൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നതിനാൽ ഹോട്ടൽ ഉടമകൾക്കും ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും ഹോംസ്റ്റേകൾക്കും ക്യാബ് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും ഈ തീരുമാനം ഗുണകരമാമാകും.

ഈ പ്രദേശത്തെ കോവിഡ് -19 സാഹചര്യം നിയന്ത്രണത്തിലായതിനാൽ യാത്രക്കാർക്ക് സംരക്ഷിത ഏരിയ പെർമിറ്റും ഐഎൽപിയും നൽകുന്നത് തടഞ്ഞ ഉത്തരവും തത്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെക്കുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്കായി പ്രത്യേക കൊവിഡ് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.