വളർത്തു മൃഗങ്ങളുമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ട നിബന്ധനകൾ

travel
ട്രെയിനിലുള്ള യാത്രകള്‍ക്ക് ആരാധകരും നിരവധിയാണ്.വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഉടമകള്‍ പൊതുഗതാഗതത്തില്‍ തങ്ങളുടെ വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും എതിര്‍ക്കുകയും സംശയത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവാണ്.ഇത് സുരക്ഷിതവും താങ്ങാനാവുന്നതും എളുപ്പമുള്ള നിയമങ്ങളുള്ളതും ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാത്തരം മൃഗങ്ങളെയും യാത്ര ചെയ്യുവാന്‍ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ ആക്ടിലെ സെക്ഷന്‍ 77-എ പ്രകാരം, റൂള്‍ 1301-ല്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം മൂല്യത്തിന്റെ ശതമാനം ചാര്‍ജായി അയയ്ക്കുന്നയാള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍, മൃഗങ്ങളുടെ വാഹകര്‍ എന്ന നിലയില്‍ റെയില്‍വേയുടെ ബാധ്യത പരിമിതമാണ്. ഇതനുസരിച്ച്‌ 1500 രൂപ ആനയ്ക്കും 750 രൂപ കുതിരയ്ക്കും കോവര്‍കഴുതകള്‍, ഒട്ടകങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ കൊമ്ബുള്ള കന്നുകാലികള്‍ക്ക് 200 രൂപയും കഴുത, ആട്, ചെമ്മരിയാച്. നായ, പക്ഷികള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് 30 രൂപയും ഓരോന്നിന് വീതം ചാര്‍ജ് ഈടാക്കും.

 ചരക്ക് കടത്തല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മൃഗത്തിന്റെ വിശ്രമം അല്ലെങ്കില്‍ വാഹനമോ വാഗണോ അമിതഭാരം കയറ്റുന്നത് മൂലമോ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നയാളോ അവന്റെ ഏജന്റോ അല്ലെങ്കില്‍ അവരുടെ സേവകരുടെ അശ്രദ്ധയോ മോശം പെരുമാറ്റമോ മൂലമോ കാലതാമസം മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം, നാശം അല്ലെങ്കില്‍ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് റെയില്‍വേ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല.

റൂള്‍ 153 ല്‍ നിര്‍വചിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഗതാഗതം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ നഷ്ടം, നാശം, കേടുപാടുകള്‍, അപചയം അല്ലെങ്കില്‍ വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്ക് റെയില്‍വേ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.