നെതന്യാഹുവിന് പകരക്കാരനായി ബെനറ്റ്; ആശങ്കകൾ ഒഴിയാതെ ഫലസ്തീനികൾ

Bennett replaces Netanyahu; Palestinians without concern