കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കും പഴങ്ങൾ

മോശം കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പഴ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ആപ്പിൾ

നാരുകൾ, വിറ്റാമിൻ സി, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയുടെ നല്ല ഉറവിടമാണ് ആപ്പിൾ. ഈ ചുവപ്പും പച്ചയും നിറത്തിലുള്ള പഴം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അവശ്യ ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റുകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

അവോക്കാഡോസ്

മോണോസാച്ചുറേറ്റഡ് കൊഴുപ്പ് കൂടുതലുള്ള പഴങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അവോക്കാഡോ. ഇത് എൽഡിഎൽ (മോശം) കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും എച്ച്ഡിഎൽ (നല്ല) കൊളസ്ട്രോൾ ഉയർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. നാരുകൾ, പൊട്ടാസ്യം, വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവയുടെ നല്ല ഉറവിടം കൂടിയാണ് അവോക്കാഡോ.

ബെറികൾ

ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു പിടി മിക്സഡ് ബെറികൾ ചേർക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മികച്ച ഓപ്ഷൻ.ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റുകളുടെ നല്ല ഉറവിടമാണ് ബെറികൾ.ബ്ലാക്ക്‌ബെറി, സ്‌ട്രോബെറി,ബ്ലൂബെറി മുതലായവ നാരുകളുടെ നല്ല ഉറവിടങ്ങളാണ്.

സിട്രസ് പഴങ്ങൾ

കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ മറ്റൊരു ഘകമാണ് വിറ്റാമിൻ സി . ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റിഓക്‌സിഡന്റായ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ദൈനംദിന ഡോസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ് സിട്രസ് പഴങ്ങൾ. കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നാരുകളുടെ നല്ല ഉറവിടം കൂടിയാണ് അവ

മുന്തിരി

നാരുകളുടെയും ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളുടെയും നല്ല ഉറവിടമാണ് മുന്തിരി.മുന്തിരിയിൽ റെസ്‌വെറാട്രോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഹൃദയത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട സംയുക്തമാണ്.

മാതളനാരങ്ങ

ഇന്ത്യയിൽ അനാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാതളനാരങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കാണ് അറിയാത്തത്? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകളുടെ നല്ലൊരു ഉറവിടമാണ് മാതളനാരങ്ങ. അവ നാരുകളുടെ നല്ല ഉറവിടം കൂടിയാണ്.

നാരങ്ങകൾ

നാരങ്ങ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായ ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പഴമാണ്. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഒരു ഇടത്തരം നാരങ്ങ 53 മില്ലിഗ്രാം വിറ്റാമിൻ സി നൽകുന്നു, ഇത് മുതിർന്നവർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ദൈനംദിന ഉപഭോഗത്തിന്റെ 60% ആണ്.