ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് പുതിയ യൂണിഫോം അവതരിപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്‌സ്

g
 

ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് പുതിയ യൂണിഫോം അവതരിപ്പിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്‌സ്. ഏകദേശം 20 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്‌സ് യൂണിഫോം മാറ്റുന്നത്. പുതിയ യൂണിഫോമിൽ ഹിജാബും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹിജാബ് അണിയേണ്ടവർക്ക് അതാവാമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്‌സ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ബ്രിട്ടീഷ് ഫാഷൻ ഡിസൈനറായ ഓസ്‌വാൾഡ് ബോട്ടെങ് അഞ്ച് വർഷമെടുത്താണ് പുതിയ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കിയത്. കോവിഡ് മൂലം പുതിയ യൂണിഫോം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പല തവണ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. ക്യാബിൻ ക്രൂവിലെ പുരുഷൻ ജീവനക്കാർക്ക് സ്യൂട്ട് ധരിക്കാം. സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രസിനൊപ്പം ജംപ്‌സ്യൂട്ടോ സ്‌കർട്ടോ ധരിക്കാം. ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് അതും ധരിക്കാമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവെയ്‌സ് വ്യക്തമാക്കി.