ക്യൂബൻ വിപ്ലവഗായകൻ പാബ്ലോ മിലാൻസ് അന്തരിച്ചു

google news
pablomilans
 

ക്യൂബൻ ഗായകനും ഗാനരചയിതാവും ഗ്രാമി പുരസ്കാരജേതാവുമായ പാബ്ലോ മിലാൻസ് (79) അന്തരിച്ചു.  ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ സ്പെയിനിലായിരുന്നു അന്ത്യം.രക്താർബുദബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നുപാബ്ലോ മിലാൻസ് .

ക്യൂബൻ വിപ്ലവത്തിനുശേഷം ക്യൂബയിലുയർന്നു വന്ന ‘ന്യൂവ ട്രോവ’ എന്ന സംഗീതപ്രസ്ഥാന സ്ഥാപകരിലൊരാളാണ് .ഫിദൽ കാസ്‌ട്രോയുടെ ക്യൂബൻ വിപ്ലവത്തിന് ചുവടുപിടിച്ച് ക്യൂബൻസംഗീതത്തെ വിപ്ലവഭരിതമാക്കിയ പാട്ടുകാരൻ കൂടിയാണ്.  സോഷ്യലിസത്തെ പിന്തുണച്ച കൊളോണിയലിസത്തെയും വംശീയതയെയും എതിർക്കുന്ന പാട്ടുകളും ഫോക്‌ സംഗീതവുമായിരുന്നു ന്യൂവ ട്രോവ  എന്ന സംഗീതപ്രസ്ഥാനം .
 

Tags