ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി എലിസബത്ത് ട്രസ് ;ഋഷി സുനകിനെ പരാജയപെടുത്തി

elizhabath
 

ബ്രിട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മേരി എലിസബത്ത് ട്രസ് എന്ന ലിസ് ട്രസ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെ വോട്ടിലാണ് ലിസ് ട്രസ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 81,326 വോട്ടുകളാണ് ലിസിനു ലഭിച്ചത്. 

മാർഗരറ്റ് താച്ചർക്കും തെരേസ മേയ്ക്കും ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്ന വനിതയാണ് ലിസ്. ആദ്യ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ വംശജനായിരുന്ന ഋഷി സുനക് ആണ് മുന്നിട്ടുനിന്നത്.ഋഷി സുനകിന് 60,399 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു.