ന്യൂസിലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ദ ആർഡേണിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

v
 

ന്യൂസിലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ദ ആർഡേൺ ശനിയാഴ്ച (മെയ് 14, 2022) "എല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടും" അവൾ കോവിഡ് -19 ന് പോസിറ്റീവ് പരീക്ഷിച്ചതായി അറിയിച്ചു. പൂർണ്ണമായി വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആർഡെർൻ, തന്റെ പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫലത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും, സർക്കാരിന്റെ വാർഷിക ബജറ്റ് റിലീസ്, ഹരിതഗൃഹം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സുപ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന ആഴ്‌ചയിൽ നഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന് താൻ "ആശയിച്ചു" എന്ന് പറഞ്ഞു. വാതക ഉദ്വമനം.

പ്രതിശ്രുത വരൻ ക്ലാർക്ക് ഗെയ്‌ഫോർഡിന് വൈറസിന് പോസിറ്റീവ് പരീക്ഷിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച മുതൽ ആർഡെർൺ അവളുടെ വെല്ലിംഗ്ടൺ വസതിയിൽ ഒറ്റപ്പെടുകയായിരുന്നു. തന്റെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകൾ നെവ് ബുധനാഴ്ച വൈറസിന് പോസിറ്റീവ് പരീക്ഷിച്ചതായും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി.

"ഏറ്റവും നല്ല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും, നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം ചേർന്നു, കൂടാതെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പരീക്ഷിച്ചു. ക്ലാർക്ക് ആദ്യമായി പോസിറ്റീവ് പരീക്ഷിച്ച ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച പോസിറ്റീവ് പരീക്ഷിച്ചില്ല, ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പോസിറ്റീവായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ശക്തമായ ഒന്ന്,” 41-കാരി തന്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ എഴുതി.