സ്പെയിനിലുടനീളം കാട്ടുതീ പടരുന്നു

d
 

സ്പെയിനിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ചൂട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കാട്ടുതീ ഇതുവരെ 22,000 ഹെക്ടറിലധികം വനപ്രദേശങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും കത്തിനശിച്ചതായി അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു. സ്പെയിനിന്റെ തെക്ക്, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിൽ 44 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിന് മുകളിലുള്ള താപനിലയും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ 40 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിനു മുകളിലുള്ള താപനിലയും, മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ അസാധാരണമായ ചൂടുള്ളതും വരണ്ടതുമായ മാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കാട്ടുതീ പടരാൻ അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു, Xinhua വാർത്ത ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സ്‌പെയിനിലെ സ്വയംഭരണ സമൂഹമായ എക്‌സ്‌ട്രീമദുരയിൽ, ലാസ് ഹർഡെസിലെ കോമാർക്കയിലെ തീ നിയന്ത്രണാതീതമായി തുടരുന്നു, അതേസമയം വാലെ ഡി ജെർട്ടെയിലെ കോമാർക്കയിൽ ശനിയാഴ്ച പുതിയ തീപിടുത്തമുണ്ടായി, ഇത് “തികച്ചും ആരംഭിച്ചതായി എക്‌സ്‌ട്രീമദുരയുടെ പ്രാദേശിക സർക്കാർ പറഞ്ഞു. ബോധപൂർവമായ രീതി."

അയൽരാജ്യമായ അൻഡലൂഷ്യയിൽ, ടൂറിസ്റ്റ് റിസോർട്ടായ മിജാസിന് സമീപമുള്ള തീപിടിത്തത്തിൽ ഇതുവരെ 3,000 ഹെക്ടർ വനപ്രദേശം നശിക്കുകയും 2,000 ത്തോളം ആളുകളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, എന്നിരുന്നാലും അൻഡലൂഷ്യ സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക-കുടിയേറ്റ വക്താവ് കാർമെൻ ക്രെസ്പോ പറഞ്ഞു. തീ "സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ ആരംഭിച്ചതല്ല" എന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ്.