ഒമാനിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി ഗോ എയറും ഇന്‍ഡിഗോയും

ഒമാനിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി ഗോ എയറും ഇന്‍ഡിഗോയും

മസ്‌കത്ത്: ഒമാനിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി വിമാന കമ്പനികളായ ഗോ എയറും ഇന്‍ഡിഗോയും. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഒമാനിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സര്‍വീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. എയര്‍ ബബിള്‍ കരാര്‍ പുതുക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം.

നാളെ മുതല്‍ ദേശീയ വിമാന കമ്പനികളായ ഒമാന്‍ എയറും സലാം എയറും എയര്‍ ഇന്ത്യയും എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസുമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തുക. നവംബര്‍ 30 വരെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബബിള്‍ കരാറിന്റെ കാലാവധി.