ചാൾസ് രാജാവല്ല, ഹാരി രാജകുമാരനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയം; സർവേയിൽ ചാൾസ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത്

google news
charles and hari
അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഒരു സർവേയുടെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ആയി മാറിയ സംഭവം. അമേരിക്കക്കാർ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് ഹാരി രാജകുമാരനാണ്. നിലവിലെ രാജാവും ഹാരിയുടെ പിതാവുമായ ചാൾസ് രാജാവ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതാണ് കൗതുകമായത്.

36 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 7,276 അമേരിക്കക്കാരോട് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഹാരി രാജകുമാരന് 33.8 ശതമാനം വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. തൊട്ടുപിന്നിൽ കേറ്റ് മിഡിൽടൺ 29.6 ശതമാനം നേടി.

22 ശതമാനവുമായി വില്യം രാജകുമാരൻ പട്ടികയിൽ മൂന്നാമതാണ്. 2020-ൽ രാജകീയ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് ഭാര്യ മേഗൻ മാർക്കിളിനൊപ്പം അമേരിക്കയിലേക്ക് മാറിയ ഹാരി രാജകുമാരൻ, എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിലും ലിംഗഭേദത്തിലും ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ രാജകീയനായി ഉയർന്നു.

ആകെ വോട്ടിന്റെ 10.8 ശതമാനം നേടി അഞ്ചാം സ്ഥാനം നേടാൻ മാത്രമേ ചാൾസ് രാജാവിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. 5.7 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടിയ രാജകുമാരി ആൻ ആറാം സ്ഥാനത്തും ചാൾസ് രാജാവിന്റെ ഭാര്യ കാമില 4.4 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടി.

Tags