രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീനെടുത്തവർക്ക് ക്വാറൻറീൻ വേണ്ട; നിബന്ധന പിൻവലിച്ച് ബ്രിട്ടന്‍

Those taking two doses of the vaccine do not need quarantine in UK