ശക്തമായ കാറ്റിനും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

google news
ശക്തമായ കാറ്റിനും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം 6:00 വരെ കടൽത്തീരത്തെ കാലാവസ്ഥ പകൽസമയത്ത് ചെറിയ പൊടിയോടും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മേഘങ്ങളോടും കൂടിയ ചൂടായിരിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് അതിന്റെ ദൈനംദിന കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടിൽ അറിയിച്ചു.
കടൽത്തീരത്ത്, അത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മേഘങ്ങളോടൊപ്പം ചിലപ്പോൾ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കും, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും ഉയർന്ന കടലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കടൽത്തീരത്ത് കാറ്റ് വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് - വടക്കുകിഴക്ക് 05 - 15 KT മുതൽ 20 KT വരെ പകൽസമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വീശും.
കടൽത്തീരത്ത്, വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് - പടിഞ്ഞാറ് 08 - 18 KT ചിലപ്പോൾ 24 KT വരെ വീശും.
ദൃശ്യപരത 4-8 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും.
കടൽത്തീരത്ത് 1 മുതൽ 4 അടി വരെ ഉയരും, ചിലപ്പോൾ 5 അടി വരെ എത്താം. കടൽത്തീരത്ത് 2 മുതൽ 5 അടി വരെ ഉയരും, ചിലപ്പോൾ 8 അടി വരെ ഉയരും.

Tags