രോ​​ഗികൾക്ക് ആശ്വാസമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ; അപൂർവ്വ രോ​ഗങ്ങളുടെ മരുന്നിന് ഇറക്കുമതി തീരുവ ഒഴിവാക്കി ​​​​​​​

google news
Central government revises prices of essential medicines
 

ന്യൂഡൽഹി: രോ​ഗികൾക്ക് ആശ്വസമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ.  അപൂർവ്വ രോ​ഗങ്ങളുടെ മരുന്നിന് ഇറക്കുമതി തീരുവ ഒഴിവാക്കി.

രോ​ഗികൾക്ക് ചികിത്സയുടെ ഭാ​ഗമായി നൽകുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കും തീരുവ ഒഴിവാക്കി.

കേന്ദ്ര ധന മന്ത്രാലയത്തിന്റെതാണ് തീരുമാനം.  ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ  1 മുതൽ നികുതി ഇളവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. കാൻസർ ചികിത്സക്കുള്ള പെംബ്രോലൈസുമാബിന്റെ തീരുവയിലും ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.


 

Tags