ദീപാവലി ആശംസയുമായി റെയ്‌വാ കിഡ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ

google news
reviwa

chungath new advt
തിരുവനന്തപുരം: ദീപാവലി ആശംസയുമായി റെയ്‌വാ കിഡ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ. വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉത്സവമായ ദീപാവലിയെ സന്തോഷത്തോടെയും ഊഷ്‌മളതയോടെയും ഞങ്ങൾ വരവേൽക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവും ഒരുമയുടെ ചൈതന്യവും നിറഞ്ഞ പ്രസന്നവും സമൃദ്ധവുമായ ഒരു ആഘോഷം ആശംസിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം വാർത്തകൾ വാട്സ്ആപ്പിലൂടെ ലഭിക്കാൻ  ക്ലിക്ക് ചെയ്യു