ഫെഡറല്‍ സ്‌കില്‍ അക്കാഡമിയിലെ സൗജന്യ അക്കൗണ്ടിംഗ് പരിശീലനം ആദ്യ ബാച്ച് പൂര്‍ത്തിയാക്കി

google news
federal

വയനാട്: ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ഫെഡറല്‍ സ്‌കില്‍ അക്കാഡമിയില്‍ നല്‍കിയ നൈപുണ്യ പരിശീലന കോഴ്‌സിന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി. മൂന്നര മാസം നീണ്ട ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ അക്കൗണ്ടിങ് ആന്റ് ടാലി പ്രൈം കോഴ്സ് ബാച്ചില്‍ 24 പെണ്‍കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പൂര്‍ണമായും റെസിഡന്‍ഷ്യലായിരുന്നു പരിശീലനം. താമസവും ഭക്ഷണവും സൗജന്യമായിരുന്നു.

Tags