×

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് :ആശുപത്രി ചെലവ് കണ്ട് ഇനി കണ്ണുതള്ളില്ല

google news
.

ആശുപതിവാസം നൽകുന്ന ഭീമമായ ചെലവ് കണ്ട് ഇനി പേടിക്കേണ്ടതില്ല,ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചെലവുകൾക്കും പരിരക്ഷ നൽകുന്ന സമഗ്രവും  ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് ഐസിഐസിഐ ലോംബാർഡ് ഹെൽത്ത് അഡ്വാൻറ്എഡ്ജ്.കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഇത് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ കവറേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.അതുപോലെതന്നെ വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങളുടെയും മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു.

ഐസിഐസിഐ ലോംബാർഡ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് നൽകുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് ഐസിഐസിഐ ലോംബാർഡ് ഹെൽത്ത് അഡ്വാൻറ്എഡ്ജ്. ഈ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ആസ്പത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾക്ക് കവറേജ് ഉറപ്പാക്കുന്നു, ഇത് സമ്പാദ്യത്തിനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും ഒരു സംരക്ഷണമായി വർത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സന്തോഷകരവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഐസിഐസിഐ ലോംബാർഡിൻ്റെ ഹെൽത്ത് അഡ്വാൻറ്എഡ്ജ് പ്ലാൻ ശക്തവും സമഗ്രവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വളരെ ഫ്ലെക്‌സിബിൾ കവറേജും ഫീച്ചറുകൾ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ആഡ്-ഓണുകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു നിരയും ഉള്ളതിനാൽ, പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും തനതായ മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു.

പ്രായപരിധി, കവറേജ്, പോളിസി ഓപ്ഷനുകൾ: 18 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രവേശിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം, കവറേജ് 91 ദിവസം മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ നീളുന്നു, എന്നാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു രക്ഷിതാവെങ്കിലും ഒരേ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന. പ്രവേശനത്തിനുള്ള പരമാവധി പ്രായം 65 വയസ് പ്രായമുള്ള മുതിർന്നവർക്കും 25 വയസുള്ള ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾക്കും ആണ്, കൂടാതെ അവൻ്റെ/അവളുടെ സ്വതന്ത്ര വരുമാന സ്രോതസ്സില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, കവറേജിനുള്ള പരമാവധി പ്രായം മുതിർന്നവർക്കും ആജീവനാന്തം 25 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കും ആണ്. പോളിസി കാലാവധി 1,2 അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷമാണ്. 

കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ്

പ്രാരംഭ 30 ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് പ്രാരംഭ കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവാണ്, ഇത് മിക്കവാറും ഒരു വ്യവസായ നിലവാരമാണ്, എന്നിരുന്നാലും, ആകസ്മികമായ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കപ്പെടും. നിർദ്ദിഷ്ട അസുഖത്തിനും നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ കുറവിനും, കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് 2 വർഷമാണ്.

ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനു മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ

ഈ പോളിസി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾക്ക് സമഗ്രമായ കവറേജ് നൽകുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് 60 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ചെലവുകൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 180 ദിവസത്തേക്ക് കവറേജ് നൽകുന്നത് തുടരുന്നു.

ഡേകെയർ ട്രീറ്റ്‌മെൻ്റ് കവറേജ്

മെഡിക്കൽ പുരോഗതിക്കൊപ്പം, ദീർഘകാല ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. പരിമിതികളില്ലാതെ, ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത തുക വരെയുള്ള ചെലവുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, അത്തരം എല്ലാ ഡേകെയർ ചികിത്സകൾക്കും സമഗ്രമായ കവറേജ് പ്ലാൻ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

റൂം വാടക പരിധി

ഐസിഐസിഐ ലോംബാർഡ് ഹെൽത്ത് അഡ്വാൻറ്എഡ്ജ്-ൽ, റൂം വാടകയുടെ പരിധിയിൽ പരിധികളോ വ്യവസ്ഥകളോ ഇല്ല, പോളിസി ഉടമകൾക്ക് അവൻ്റെ/അവളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മുറികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ആംബുലൻസ് സേവനം

ഉപരിതല ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ പോളിസി വഹിക്കും. ഇതിനുള്ള കവറേജ് പരിധി ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത തുകയുടെ 1% ആയി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, പരമാവധി പരിധി ₹10,000. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ആംബുലൻസ് സേവന ദാതാവ് നൽകുന്ന എയർ ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത തുക വരെ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കവറേജ്

വിദേശത്ത് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചികിത്സാ ചെലവുകൾ ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത തുക വരെ തിരികെ നൽകും. 25 ലക്ഷം രൂപയോ അതിനു മുകളിലോ ഉള്ള ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത തുകയ്ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ബാധകമാണ്.

ഗ്യാരണ്ടീഡ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസ്

ഓരോ ക്ലെയിം രഹിത വർഷത്തിനും, പോളിസി പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി 100% വരെ ശേഖരിക്കുന്ന, 20% അധിക ഇൻഷ്വർ തുക ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഒരു ക്ലെയിം, പോളിസി പുതുക്കൽ എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ പോലും, സഞ്ചിത ബോണസ് പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും.

ആനുകൂല്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക

ഒരു നിശ്ചിത പോളിസി വർഷത്തിൽ ഇൻഷ്വർ ചെയ്‌ത അടിസ്ഥാന തുകയുടെ 100% വരെ, ഇൻഷ്വർ ചെയ്‌ത ഏതെങ്കിലും അധിക തുക ഉൾപ്പെടെ, മൊത്തം ഇൻഷ്വർ ചെയ്‌ത തുക വീണ്ടും നിറയ്‌ക്കാൻ ഈ ഫീച്ചർ അനുവദിക്കുന്നു. മുൻ ക്ലെയിമുകൾ കാരണം നിലവിലുള്ള കവറേജ് അപര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ബാധകമാകും.

ഇൻഷ്വർ ചെയ്‌ത തുകയും ക്ലെയിം പ്രൊട്ടക്ടറും

കമ്പനിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം സാധാരണയായി പരിരക്ഷിക്കാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ കവറേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇൻ-പേഷ്യൻ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം പ്രൊട്ടക്ടർ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ, മുൻ പോളിസി വർഷത്തിലെ ₹50,000 വരെയുള്ള ക്ലെയിമുകൾ വർഷങ്ങളായി ശേഖരിച്ച അധിക ഇൻഷുറൻസ് തുകയെ ബാധിക്കില്ല.

Read more :

. ഒടിപി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആധികാരികത ഇല്ലാതാക്കാൻ ആർബിഐ

. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകൾക്ക് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തി ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്

. പോർട്ട്ഫോളിയോകളിൽ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ

. അറിയാതെ പോകരുത് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്:എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി നിഫ്റ്റി200 മൊമെൻ്റം 30 ഇൻഡക്സ് ഫണ്ട്

. പുതിയ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം അവതരിപ്പിച്ച് ബജാജ് അലയൻസ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്

ഐസിഐസിഐ ലോംബാർഡ് ഹെൽത്ത് അഡ്വാൻറ്എഡ്ജ് പ്ലാൻ സമഗ്രവും വഴക്കമുള്ളതുമായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിഹാരമായി ഉയർന്നുവരുന്നു. ഗ്യാരണ്ടീഡ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസ്, 45 വർഷം വരെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇല്ല, ആനുകൂല്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തതും ക്ലെയിം പ്രൊട്ടക്റ്ററും പോലുള്ള ശക്തമായ ഫീച്ചറുകളോടെ, പ്ലാൻ ഉടനടിയുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക മാത്രമല്ല, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃത സമീപനം, സാമ്പത്തിക ക്ഷേമത്തിനും ആക്‌സസ്സ് എളുപ്പത്തിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയ്‌ക്കൊപ്പം, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ മേഖലയിൽ മൂല്യവത്തായതും വിശ്വസനീയവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി ഐസിഐസിഐ ലോംബാർഡ് ഹെൽത്ത് അഡ്വാൻറ്എഡ്ജ് പ്ലാനിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു.