×

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ലാർജ്, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകളിലും നിക്ഷേപകരാണോ നിങ്ങൾ ?ഇനി ഇന്ത്യയിലും പിജിഐഎം

google news
.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫറായ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ട് ഫെബ്രുവരി 6, 2024-ന് ഇന്ത്യയിലും ആരംഭിച്ചു.മറ്റ് അസറ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് കമ്പനികൾക്ക്  സമാനമായ ഫണ്ടുകൾ സമാരംഭിക്കുന്ന പ്രവണതയെത്തുടർന്ന് പിജിഐഎം ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും അതത് ലാർജ് & മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ലാർജ് & മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഫണ്ടുകൾ സ്ഥിരതയും വളർച്ചാ സാധ്യതയും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.വിവിധ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് കമ്പനികൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ മുമ്പ് ഫണ്ടുകൾ ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രവണതയാണ് പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫറുകൾ പിന്തുടരുന്നത്. ഇതിനുമുൻപും നിരവധി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ സമാനമായ ഫണ്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും , നിക്ഷേപകർക്ക് അവയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും അനുബന്ധ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനും അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു

പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക്, ലാർജ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ (ലാർജ് ക്യാപ്), മിഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ (മിഡ് ക്യാപ്) സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപം അനുവദിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾ വലിയ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിരതയുടെയും മിഡ്-ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ അന്തർലീനമായ വളർച്ചാ സാധ്യതയുടെയും ഒരു മിശ്രിതം നൽകുന്നു. വലിയ, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ലാർജ് ക്യാപ്, മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 35% അനുവദിക്കണമെന്ന് സെബി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ നിയന്ത്രണം ഈ ഫണ്ടുകളുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂക്ഷ്മമായ വീക്ഷണം നൽകുന്നു.

സെബി-രജിസ്ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് അഡ്വൈസറും ആർത്ത ഫിൻപ്ലാൻ സ്ഥാപകനുമായ പ്രിയദർശിനി മൊരേശ്വർ മൂലേ പങ്കുവെച്ചു, “ലാർജ് & മിഡ് ക്യാപ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഓഹരികൾക്കിടയിലുള്ള അപകടസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പല നിക്ഷേപകരും ലാർജ് & മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇക്വിറ്റി വിഭാഗത്തിലായതിനാൽ, അവരുടെ പ്രകടനം അസ്ഥിരമാണ്, എന്നാൽ നിക്ഷേപകന് അതേക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ, അനുയോജ്യമായ അപകടസാധ്യത, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അഞ്ചോ ആറോ വർഷത്തിലധികം നിക്ഷേപ കാലാവധി എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്?

ഈ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് ഒരു സുസ്ഥിരമായ അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളുടെ കുറഞ്ഞ ചാഞ്ചാട്ടം അവയുടെ ചെറിയ എതിരാളികളുമായി വ്യത്യസ്‌തമാകുമ്പോൾ. മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകൾക്കായി നിയുക്തമാക്കിയ ബാക്കിയുള്ള 35% ഫണ്ടിന് കൂടുതൽ ശക്തി നൽകുന്നു. മിഡ്‌ക്യാപ് കമ്പനികൾ ഉയർന്ന റിട്ടേണിനുള്ള സാധ്യതകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവ അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, മാനേജർമാരെ അവരുടെ വിശകലനവും വീക്ഷണവും വഴി നയിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ മേഖലകളിലുടനീളം സ്റ്റോക്കുകൾ തന്ത്രപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മാൻഡേറ്റ് അനുവദിക്കുന്നു.

ഈ ഫണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെയും ദോഷങ്ങളെയും കുറിച്ച് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യാനും എഴുതാനും കഴിയുമെങ്കിലും, അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച പിജിഐഎം ഇന്ത്യ ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ടിലേക്കും ബജാജ് ഫിൻസെർവിനും തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അനുവദിക്കുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ പല നിക്ഷേപകരും പ്രത്യേകം താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. വലിയ, മിഡ്‌ക്യാപ് ഫണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തിലെ നിരവധി ഫണ്ടുകൾ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ഉയർന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ജിജ്ഞാസ ഉടലെടുത്തത്.

താഴെയുള്ള പട്ടിക ഈ വിഭാഗത്തിലെ നിരവധി ഫണ്ടുകൾ, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ റിട്ടേണുകൾക്കൊപ്പം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും അവരുടെ നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആവശ്യമുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഇത് നിക്ഷേപകരെ അനുവദിക്കുന്നു.

പ്രത്യക്ഷ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്

ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനുകളിലുടനീളം വൈവിധ്യവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായും വലിയ ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നു. റിസ്കും റിട്ടേണും തമ്മിലുള്ള ഒപ്റ്റിമൽ ബാലൻസ് ലക്ഷ്യമിട്ട്, വലിയ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിലേക്കുള്ള അലോക്കേഷൻ വഴി ഒരു സ്ഥിരത ബഫർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിക്ഷേപകർ മിഡ്-ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളുടെ വളർച്ചാ സാധ്യതകളിലേക്ക് എക്സ്പോഷർ നേടുന്നു. മാൻഡേറ്റിൽ അന്തർലീനമായ വഴക്കം ഫണ്ട് മാനേജർ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അടിവരയിടുന്നു. വാഗ്ദാനമുള്ള മിഡ്-ക്യാപ് കമ്പനികളെ തിരിച്ചറിയാനും മൊത്തത്തിലുള്ള പോർട്ട്‌ഫോളിയോ കോമ്പോസിഷനും ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള മാനേജരുടെ കഴിവ് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ വിപണി വിദഗ്ധരും അപകടസാധ്യത സ്വീകരിക്കാൻ ചായ്‌വുള്ളവരല്ല. മിഡ് ക്യാപ്, സ്മോൾ ക്യാപ് വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരമായ വിപണിയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെയും ഉയർന്ന മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ ചിലർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നിക്ഷേപ ഉപദേഷ്ടാവും അപ്നാ ധൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെ സ്ഥാപകയുമായ പ്രീതി സെൻഡെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “വിപണി ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നിലവിലെ വിപണി നില അസ്ഥിരമാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിക്ഷേപകർ എവിടെ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ആഗോള സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും വലിയ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, ലാർജ് ക്യാപ്/നിഫ്റ്റി 50 ഇൻഡക്സ് ഫണ്ടുകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് വിവേകമാണ്. ഈ ഫണ്ടുകൾ സ്ഥിരത കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായ ഏറ്റവും മികച്ച 50 സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. മിഡ്, സ്മോൾ ക്യാപ്പുകൾ ഇതിനകം ചൂടായതിനാൽ മൂല്യനിർണ്ണയവും വളരെ ഉയർന്നതാണ്, അതിനാൽ തിരുത്തൽ മൂലയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ സുസ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ വലിയ തൊപ്പിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത്.

പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫറുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണോ?

പുതിയ ഫണ്ട് ഓഫറുകളിൽ (എൻഎഫ്ഒകൾ) നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ പലപ്പോഴും വിവേചനബുദ്ധിയോടെ പിടിമുറുക്കുന്നു. പ്രാഥമികമായി, ചരിത്രപരമായ പ്രകടനത്തിൻ്റെ അഭാവം ഈ ഫണ്ടുകൾ ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് വെല്ലുവിളിയാക്കുന്നു. എല്ലാ ഫണ്ടുകളും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻകാല പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഫണ്ടുകൾ മുമ്പ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് വിലയിരുത്തുകയും അതിനനുസരിച്ച് അവയുടെ വിശ്വാസ്യത വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സാധ്യമായ നേട്ടങ്ങളോ നഷ്ടങ്ങളോ സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം ഒഴികെ,എൻഎഫ്ഒ-കളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അന്തർലീനമായി പ്രശ്നമല്ല. ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ ചില സമകാലിക നിക്ഷേപകർ നടത്തുന്ന ആവേശകരമായ പന്തയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നിലവിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ അവയുടെ മുൻകാല പ്രകടനവും മറ്റ് പ്രസക്തമായ ഘടകങ്ങളും വിലയിരുത്തി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാണ്.

അന്വേഷണം വാർത്തകൾ വാട്സാപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക