എസ്ബിഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ചിലവ് കൂടുന്നു

google news
sbi
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പുതിയ ചാര്‍ജിങ് സംവിധാനങ്ങള്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു.ഇന്ന് നമ്മള്‍ എല്ലായ്‌പോഴും കൈയ്യില്‍ കരുതുന്ന ഒന്നാണ് എടിഎം  .എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ എടിഎം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പുതിയ ഒരു അപ്പ്ഡേറ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നു .നമ്മള്‍ എടിഎം ല്‍ നിന്നും പണം എടുക്കുവാന്‍ പോകുമ്ബോള്‍ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം മാത്രമാണ് എടുക്കാറുള്ളത് .അതിനു ശേഷം ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ വീണ്ടും പോയി എടുക്കുകയാണ് പതിവ് .

എന്നാല്‍ നമുക്ക് എടുക്കുവാനുള്ള പരിധികഴിഞ്ഞാല്‍ ബാങ്ക് പിന്നീട് ഉള്ള ട്രാന്സാക്ഷന് ബാങ്ക് ഒരു നിശ്‌ചിത തുക ഇടക്കാറുണ്ട് .എന്നാല്‍ ജനുവരി മുതല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഈടാക്കുന്ന ട്രാന്‍സാക്ഷന്റെ ചാര്‍ജ്ജ് കൂടും എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ .ഇത്തരത്തില്‍ പരിധികഴിഞ്ഞു ഈടാക്കുന്ന ചാര്‍ജ് കൂട്ടുന്നതിന് ആർബിഐ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു .

റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ജനുവരി ആദ്യം മുതല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഈടാക്കുന്ന ചാര്‍ജ് 21 രൂപയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണു ഇത്തരത്തില്‍ ആർബിഐ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് ചാര്‍ജ് വര്‍ദ്ധനവിന് അനുമതി നല്‍കുന്നത് .എടിഎം ന്റെ ചിലവുകളില്‍ ഉണ്ടായ വര്‍ദ്ധനവും കൂടാതെ മറ്റു നഷ്ടപരിഹാരവും കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്തരത്തില്‍ ചാര്‍ജ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് .

Tags