സ്മാർട്ഫോണുകൾ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ ചെയ്യേണ്ടത്

google news
phone in water
ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ വളരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റില്‍ വരെ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍ വാങ്ങിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 5000 രൂപ മുതല്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണയില്‍ മികച്ച 4ജി സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.എന്നാല്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ നമ്മളുടെ കൈയ്യില്‍ നിന്നും അറിയാതെ വെള്ളത്തില്‍ വീഴുകയോ മറ്റോ ചെയ്താല്‍ .

എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ കുറഞ്ഞ ചിലവില്‍ ലഭിക്കുന്ന ഫോണുകളില്‍ ഒന്നും വാട്ടര്‍ കൂടാതെ ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ലഭിക്കില്ല .വാട്ടര്‍ റെസിസ്റ്റന്റ് ഉള്ള സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍ ആണെങ്കില്‍ അത്തരത്തില്‍ ഉള്ള സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍ക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകില്ല. 

എന്നാല്‍ വാട്ടര്‍ റെസിസ്റ്റന്റ് ഇല്ലാതെ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകളുടെ സ്പീക്കറുകളിലും കൂടാതെ ഡിസ്‌പ്ലേയിലും എല്ലാം വെള്ളം കയറുവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ അറിയാതെ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍ വെള്ളത്തില്‍ വീണാല്‍ നമ്മള്‍ അടയാന്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോണിന് ഉള്ളില്‍ കയറിയ വെള്ളം പുറത്തേക്കു കളയുക എന്നാണ്.

Tags