മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുക്കളയിലെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവം എന്ത്? മറുപടിയുമായി ഷെഫ് പിള്ള

എത്ര പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചാലും ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടു കൂടി മാത്രമേ മമ്മൂട്ടി അത് കഴിക്കുകയുള്ളു

പേഴ്‌സണൽ ഷെഫ്

സിനിമാ സെറ്റിൽ പോയാൽ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇഷ്‌ടഭക്ഷണം തയാറാക്കി നൽകാൻ ഒരു പേർസണൽ ഷെഫ് കൂടെയുണ്ടാകും. അതും ഇഷ്‌ടഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം എന്ന് വിളിക്കുന്നതാകും ഉചിതം. അതിനായി പ്രത്യേകം രുചിക്കൂട്ടുകളുമുണ്ട്

കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഭക്ഷണ രീതികൾ

കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഭക്ഷണ രീതികളാണ് നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടേത്. സപ്തതി പിന്നിട്ടിട്ടും ഇന്നും മമ്മൂട്ടി ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ലുക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോമ്പറ്റിഷൻ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിട്ടയോടു കൂടിയുള്ള ഭക്ഷണക്രമം മാത്രമാണ്.

ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ള

മമ്മൂട്ടിയുടെ നിത്യേനയുള്ള ഭക്ഷണം എന്തെന്നറിയാൻ പലർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഷെഫ് സുരേഷ് പിള്ളയോട് ഒരഭിമുഖത്തിൽ ചോദ്യം ഉയർന്നിരുന്നു.

മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭക്ഷണക്രമം ഷെഫ് പിള്ളയ്ക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നയാളെ ഷെഫ് പിള്ളയ്ക്ക് നേരിട്ടറിയാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം.

ആത്മനിയന്ത്രണം

മമ്മൂട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്ന ആൾക്കൊപ്പം താൻ പണ്ട് ജോലിചെയ്തിട്ടുളളതിനാൽ ഷെഫ് പിള്ളയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുണ്ട്. ഇനി അമൃത് മുന്നിൽക്കൊണ്ടു വച്ചാലും മമ്മൂട്ടി അത് കഴിക്കുന്നതിനു ഒരു പരിധിയുണ്ടാവും എന്ന് പിള്ള

മമ്മൂക്കയുടെ ഫേവറിറ്റ്

മമ്മുക്ക സീഫുഡ് ഏറെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് എന്ന് ഷെഫ് പിള്ള. ചെമ്മീൻ ഇഷ്‌ടമാണ്‌. എന്നാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുക്കളയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണം ഒഴികെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണവിഭവങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഷെഫ് പിള്ള.

സുല്ഫത്

ഭാര്യ സുല്ഫത് ആണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭക്ഷണക്രമം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സുല്ഫത് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രത്യേക മസാലക്കൂട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്‌സണൽ ഷെഫിന്റെ പക്കൽ ഭദ്രമായി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും.

ഭ്രമയുഗം

മമ്മൂട്ടി പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന 'ഭ്രമയുഗ'മാണ് അടുത്തതായി ഇറങ്ങുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രം. ഫെബ്രുവരി 15നു ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും.

READ MORE