സ്വർണ വില കൂടി

വാര്‍ത്തകള്‍ തത്സമയം ലഭിക്കാന്‍

സ്വർണ വില കൂടി

കൊച്ചി: സ്വർണ വില വർധിച്ചു. പവന് 80 രൂപ കൂടി 20,680 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർധിച്ച് 2,585 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.


LATEST NEWS