ഉഴവൂര്‍ വിജയന്‍ അന്തരിച്ചു; സംസ്‌കാരം നാളെ കോട്ടയത്ത്