×

സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് കാർഷിക വിദ്യാർഥികൾ ബോധവത്കരണം നടത്തി

google news
,kliu


കോയമ്പത്തൂർ: RAWE യുടെ (റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്) ഭാഗമായി അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസസിലെ വിദ്യാർഥികൾ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിനെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.

അരസംപാളയം വില്ലേജിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട  വിദ്യാർഥികളാണ് ഈ പരിപാടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. 2015 ഫെബ്രുവരി 19ന് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും കർഷകർക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു.

,

അതിനാൽ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും കർഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി ഈ പദ്ധതി എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു.

മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് മണ്ണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റുകൾ (NPK), മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റുകൾ, ഓർഗാനിക് പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ശതമാനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Read more......

അമൃത കാർഷിക കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കർഷകർക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി

അക്വേറിയം മത്സ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള തീറ്റ ഉണ്ടാക്കിയാലോ....

വെളുത്തുള്ളി വില റെക്കോഡിൽ; കിലോ 400

പരിപാലനം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുടക്കമില്ലാതെ കോഴിമുട്ട ഗ്യാരണ്ടി

കൂൺ കൃഷി എങ്ങനെ ചെയ്യാം?

സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെ, അവരുടെ കൃഷിസ്ഥലത്തെ മണ്ണിൻ്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ശുപാർശകൾ നൽകുന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സുന്ദർ രാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബോധവത്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.

കോളേജ് ഡീൻ ഡോ.സുധീഷ് മണലിൽ, ഗ്രൂപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാരായ ഡോ.വി.എസ്.മണിവാസഗം, ഡോ.പ്രൺ.എം, ഡോ.മനോൻമണി കെ. എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.