×

പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിംഗ് കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നു: 2023-ൽ ഫണ്ടിംഗ് 15% വർദ്ധിച്ചു

google news
.

. കേരള ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലേക്കുള്ള മൊത്തം ധനസഹായം 2022-ലെ 28.9 മില്യണിൽ നിന്ന് 2023ൽ 15 ശതമാനം ഉയർന്ന് 33.2 മില്യണായി.

. ഏറ്റെടുക്കലുകളുടെ എണ്ണം 2022-ലെ രണ്ടിൽ നിന്ന് 2023-ൽ ആറായി ഉയർന്നു

. നഗരങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള ഫണ്ടിംഗിൽ കൊച്ചിയാണ് മുന്നിൽ

. 2023ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് ലഭിച്ച വിഭാഗങ്ങൾ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ടെക്, റീട്ടെയിൽ, എഡ്‌ടെക് എന്നിവയായിരുന്നു
 

കേരളം: ട്രാക്ക്എക്സ്എൻ ജിയോ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്: കേരള ടെക് 2023, ഞങ്ങളുടെ വിപുലമായ ഡാറ്റാബേസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 2023-ലെ കേരള ടെക് സ്‌പെയ്‌സിലെ ഫണ്ടിംഗിൻ്റെയും മറ്റ് പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങളുടെയും ഒരു റൗണ്ട്-അപ്പ് നൽകുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പുകളിൽ കേരള ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം 11-ആം സ്ഥാനത്താണ്. അതിന്റെ നാളിതുവരെയുള്ള മൊത്തം ഫണ്ടിംഗ് 354 മില്യൺ ഡോളറാണ്. കേരള സർക്കാർ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി കെ എസ് യു എം  ഏജൻസി സ്ഥാപിച്ചു. സംസ്ഥാന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റാങ്കിംഗിൻ്റെ നാലാം പതിപ്പിൽ, മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയവരുടെ എ കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നു.

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം നവീകരിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി സർക്കാർ 25 കോടി രൂപയിലധികം ഗ്രാന്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കെ എസ് യു എം അടുത്തിടെ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച പ്രീമിയർ ഇവന്റായ ഹഡിൽ 2023-ൽ കെ എസ് യു എം, ബെൽജിയം, ഓസ്‌ട്രേലിയ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ  എന്നിവർ തമ്മിൽ ധാരണാപത്രങ്ങൾ കൈമാറി. കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി "സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റി" സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കെ എസ് യു എം പദ്ധതിയിടുന്നു.

കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ 2023-ൽ 33.2 മില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ചു. 2022-ൽ സമാഹരിച്ച 28.9 മില്യനേക്കാൾ 15% വർധനവാണിത്. ഈ വർഷം സമാഹരിച്ച മൊത്തം ഫണ്ടിംഗിന്റെ 78% സീഡ്-സ്റ്റേജ് ഫണ്ടിംഗാണ്. ഈ സ്പേസ് 2023-ൽ $26.2 മില്യൺ മൂല്യമുള്ള സീഡ്-സ്റ്റേജ് നിക്ഷേപങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. മുൻ വർഷം സമാഹരിച്ച $18.7 മില്യണുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 40% വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.

പ്രാരംഭ ഘട്ട ഫണ്ടിംഗ് 2022-ലെ 10.3 മില്യണിൽ നിന്ന് 2023-ൽ 32% കുറഞ്ഞ് 7 മില്യൺ ഡോളറായി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം അവസാനഘട്ട ഫണ്ടിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ടെക് മേഖലയിൽ, 2022-ലെ 2.0 മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 2023-ൽ 7.4 മില്യൺ ഡോളറായി ഫണ്ടിംഗിൽ 266% വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി. റീട്ടെയിൽ മേഖല 2022-ൽ 1.12 മില്യൺ ഡോളർ മാത്രമാണ് നേടിയതെങ്കിൽ, 2023-ൽ അത് 3.9 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ മൊത്തം ഫണ്ടിംഗ് നേടി. എഡ്‌ടെക് മേഖലയ്ക്ക് 2023-ൽ 3.47 മില്യൺ ഡോളർ ധനസഹായം ലഭിച്ചു. ഇത് 2022-ലെ അതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 52% കുറവാണ്. അന്ന് അത് 7.2 മില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു.

ഏറ്റെടുക്കലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, മുൻ വർഷത്തെ രണ്ടിൽ നിന്ന് നേരിയ പുരോഗതി നേടിക്കൊണ്ട് ആറ് എണ്ണത്തിന് 2023-ൽ കേരള ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. വേബിയോ, അസെമണി, സൈലം ലേണിംഗ് എന്നിവ 2023-ൽ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ സമാഹരിച്ച ഫണ്ടിന്റെ 87% നേടിക്കൊണ്ട്, ഫണ്ടിംഗിൽ മുന്നിലുള്ള നഗരം കൊച്ചിയാണ്. കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ 29 മില്യൺ ഡോളറും ആലപ്പുഴ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവ യഥാക്രമം 4 മില്യൺ ഡോളറും 7,09,000 ഡോളറും സമാഹരിച്ചു.

കേരള ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്‌പെയ്‌സിൽ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും സജീവമായ നിക്ഷേപകർ മേക്കർ വില്ലേജ്, യൂണികോൺ ഇന്ത്യ വെഞ്ചേഴ്‌സ്, കോംഗ്ലോ വെഞ്ച്വേഴ്‌സ് എന്നിവയാണ്. സീഡ്-സ്റ്റേജ് റൗണ്ടുകളിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ നിക്ഷേപകർ അവാന ക്യാപിറ്റൽ അഡ്വൈസേഴ്സ്, 9-യൂണികോൺസ്, ഹഡിൽ എന്നിവയായിരുന്നു. ആദ്യഘട്ട റൗണ്ടുകളിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ നിക്ഷേപകർ ജെ എസ് ഡബ്ല്യൂ  വെഞ്ചേഴ്‌സ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

Read more :

. 100 ബില്യൺ ഡോളർ ക്ലബിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഗൗതം അദാനി; അതിസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ 12ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു

. കല്യാണ്‍ ജൂവലേഴ്സിന്‍റെ 250-മത് ഷോറൂം അയോധ്യയില്‍ അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

. വാലന്‍റൈൻസ് ഡേ സ്റ്റോറുമായി ആമസോൺ

. കാപ്രി ഗ്ലോബല്‍ ക്യാപിറ്റല്‍ ലിമിറ്റഡ് ഓഹരി വിഭജനം പ്രഖ്യാപിച്ചു

. ബോണ്ട് ഉടമകള്‍ക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി വേദാന്ത റിസോഴ്സസ്

ട്രാക്ക് എക്സ് എൻ-നെ സംബന്ധിച്ച്

ട്രാക്ക് എക്സ് എൻ ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ്. സ്വകാര്യ വിപണി ഗവേഷണത്തിനുള്ള ഒരു ഡാറ്റാ ഇന്റലിജൻസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്, ആഗോളതലത്തിൽ വ്യവസായങ്ങൾ, ഉപമേഖലകൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രം, നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ എന്നിവയിലുടനീളം തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന 2500+ ഫീഡുകളിലൂടെ 2.3 ദശലക്ഷം എന്റിറ്റികളെ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു. സ്വകാര്യ കമ്പനി ഡാറ്റയുടെ മുൻനിര ദാതാക്കളിൽ ഒന്നായ ഈ കമ്പനി, പ്രൊഫൈൽ ചെയ്‌ത കമ്പനികളുടെയും വെബ് ഡൊമെയ്‌നുകളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ആഗോളതലത്തിലെ മികച്ച അഞ്ച് കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ്.

Tags