×

കർഷകർക്ക് കാർഷിക സ്കീം പരിചയപെടുത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ

google news
,

കോയമ്പത്തൂർ :ഗ്രാമീണ കാർഷിക പ്രവർത്തി പരിചയ മേളയുടെ ഭാഗമായി അമൃത കാർഷിക കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊണ്ടമ്പട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകർക്ക് സ്കീംനെ പറ്റി ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തി.

അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു.അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട്‌ എന്ന സ്കീം കർഷകർക്ക് 2 കോടി വരെ 3%പലിശക്ക് ലോൺ അനുവദിക്കുന്നു.

കൂടാതെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഫുഡ്‌ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്റെർപ്രൈസ് എന്ന സ്കീം കർഷകർക്ക്  വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Read more......

കാർഷിക വൃദ്ധിയിൽ കൃഷി വകുപ്പുമായി കൈകോർത്തു വിദ്യാർത്ഥികൾ

കൂൺ കൃഷി എങ്ങനെ ചെയ്യാം?

അമൃത കാർഷിക കോളേജിലെ വിദ്യാർഥികൾ കർഷകർക്കായി വിത്ത് പ്രൈമിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ പരിചയപ്പെടുത്തി

അക്വേറിയം മത്സ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള തീറ്റ ഉണ്ടാക്കിയാലോ....

പരിപാലനം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുടക്കമില്ലാതെ കോഴിമുട്ട ഗ്യാരണ്ടി

ചെറുകിട വ്യവസായികൾ ആണ് കൂടുതലായുംഇത് എടുക്കാറുള്ളത്.35%സബ്‌സിഡിയും 10 ലക്ഷം വരെ തുകയും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു.

കോളേജ് ഡീൻ ഡോ : സുധീഷ് മണലിൽ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായ അബീർണ, അലീന, ദേവി , ഗോകുൽ, കാവ്യാ,നന്ദന, സമിക്ഷ, അഭിരാമി, ആർദ്ര, ആതിര, ഹരി, കാശ്മീര, മറിയ,നമിത,രേഷ്മൻ എന്നിവർ ആണ് ക്ലാസ്സ്‌ നയിച്ചത്.